Forum | Prikbord | Info | Links
 
Stadion Euroborg

Het oorspronkelijke ontwerp (1998)


In de tweede helft van de jaren '90 ontstaat in Groningen het plan voor een compleet nieuw stadion voor FC Groningen. Het huidige stadion voldoet niet meer aan de (soms overdreven) eisen die tegenwoordig aan stadions gesteld worden. Opknappen van het Oosterparkstadion ziet men niet zitten, omdat er op die locatie te weinig mogelijkheden zijn voor structurele groei van de begroting. Besloten wordt om een compleet nieuwe wijk te bouwen op de plek waar eerst de oude Hunzecentrale stond.

Het plan dat eind 1998 gepresenteerd wordt. Op de voorgrond het
Europapark en op de achtergrond de Martinitoren

Architect Wiel Arets wordt er bij gehaald en in december 1998 presenteert de gemeente dan de plannen voor het Europapark en de Euroborg. Hieronder kun je een idee krijgen van de oorspronkelijke plannen omtrent het Europapark en de Euroborg. In de loop der jaren is er, vanwege financiële redenen, echter nogal wat gesleuteld aan het ontwerp voor de Euroborg.Op de eerste maquettes van de Euroborg wordt duidelijk dat er een zeer apart gebouw gebouwd gaat worden. De uitsteeksels stellen volgens Wiel Arets vingers voor, die als het ware wuiven naar de stad. In deze uitsteeksels is kantoorruimte gepland.


Op het dak zal een torenflat gebouwd worden met appartementen. In deze fase is er ook nog sprake van een zogenaamd hefdak, waarmee de grasmat omhooggetild kan worden en aan zal sluiten bij de rest van de groenvoorziening op het dak van de Euroborg. Onder het dak zal op die manier een hal ontstaan, die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld popconcerten.


Binnenin zal men, bijvoorbeeld vanuit horecagelegenheden, in het gehele gebouw uitzicht hebben op het veld door glazen wanden in de omloop. Onder het gebouw zal de nodige parkeergelegenheid gecreëerd worden.Met fraaie 'artist-impressions' wordt iedereen warm gemaakt voor dit unieke project.


In de loop der jaren verandert er nogal wat aan de plannen. Vanwege financiële redenen moet het ontwerp voor de Euroborg op enkele punten flink versoberd worden. Het plan voor het hefdak wordt vrij snel afgeschoten omdat dit zeer veel extra kosten met zich mee zal brengen. Ook de 'vingers' verdwijnen, zoals te zien is op bovenstaande maquettes.


Op de bovenstaande plattegrondjes is goed te zien dat het nieuwe stadion redelijk dicht bij de stad komt te liggen. Het schrikbeeld van een stadion ergens op een koud industrieterrein kilometers buiten de stad, kan in Groningen gelukkig vrij snel vergeten worden.


Eind 2002 ziet het ontwerp voor de Euroborg en het omringende Europapark er dan zo uit.


terug Bronnen: (Europapark Groningen) en (Euroborg)


 
Webhosting: Flexwebhosting.nl