Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Verklaring directie FC Groningen 14 april 2008
Naar aanleiding van de gang van zaken rond de wedstrijd FC Groningen - Ajax van gistermiddag zijn er in de nasleep vele vragen gerezen en hebben wij enorm veel reacties gehad. Directie en management van FC Groningen hebben de behoefte hierover een verklaring af te leggen.

Om te beginnen gaat onze aandacht uit naar de slachtoffers van het incident in Euroborg. Hoewel elke gewonde er één te veel is, kunnen wij gelukkig melden dat er nog maar één persoon in het ziekenhuis verblijft. Alle andere mensen die medisch behandeld dienden te worden, zijn inmiddels naar huis. Wij hebben toegezegd met alle gewonde mensen persoonlijk contact te zoeken, maar vanwege de wet op de privacy beschikken wij nog niet over de gegevens van de slachtoffers. Zodra wij hierover beschikken, zullen wij van ons laten horen.

E-mails
Wij zijn vandaag overspoeld met honderden e-mails. Daar zijn wij ook blij om, want uit de op- en aanmerkingen willen wij lering trekken naar de toekomst toe. Wij hebben zoveel mogelijk deze e-mails gelezen of zullen die nog lezen. Wij zullen daar waar mogelijk persoonlijk proberen te reageren, maar mogelijk zijn sommige vragen/opmerkingen nog niet te beantwoorden. Via deze verklaring willen wij de meest voorkomende thema’s toelichten.

Imago
Wij willen beginnen om vast te stellen dat wat ons betreft het zo is dat 99,9 procent van de supporters van FC Groningen zich distantieert van de gang van zaken zoals die zich gisteren in Euroborg heeft afgespeeld. FC Groningen is een club met een uitstekend imago en voetbal in Euroborg wordt als een feest beschouwd. Het mag duidelijk zijn dat dat imago na gisteren een deuk heeft opgelopen. Wij, directie, management, medewerkers, spelers, technische staf en vrijwilligers zullen er alles aan doen het vertrouwen in FC Groningen zo spoedig mogelijk te laten herstellen en wij rekenen hierbij op de steun van onze supporters en sponsors.

Toiletrollen
De meeste vragen die bij ons zijn binnengekomen betreffen de toiletrollen. FC Groningen heeft ingestemd met het gooien van de toiletrollen, dit om de sfeer voor de wedstrijd op een positieve manier te beïnvloeden. Deze actie werd gecoördineerd door de supportersgroepering Groningen Fanatics. Deze positieve supporters zijn in het recente verleden verantwoordelijk geweest voor een aantal zeer fraaie en indrukwekkende sfeeracties en valt niets te verwijten.

Over de beslissing om in te stemmen met deze actie kunnen we helder zijn. Achteraf gezien is dit geen goede keuze geweest. In de toekomst zullen wij derhalve nog kritischer moeten kijken naar mogelijke sfeeracties. Het mag duidelijk zijn dat toiletrollen hiervan geen onderdeel meer kunnen uitmaken in Euroborg. Aan de andere kant willen wij erop wijzen dat recente sfeeracties onder meer met groen-witte pamfletten zeer goed zijn verlopen. Onze overtuiging is dat wanneer mensen moedwillig iets in brand willen steken dit niet te voorkomen is, want dan zouden we ook mutsen, sjaals, vlaggen en spandoeken moeten gaan verbieden en dat kan nooit de bedoeling zijn bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd.

Waarschuwing
Ons wordt er nu op gewezen dat er op papiertjes, die vooraf op de stoelen waren gelegd, een waarschuwing stond in verband met mogelijk brandgevaar. Dit wordt nu uitgelegd alsof wij gewaarschuwd waren dat er brand zou worden gesticht, wij zien het zo dat er uit voorzorg mensen attent op zijn gemaakt dat er voorzichtig omgegaan diende te worden met het materiaal. Wij hebben met elkaar niet willen en kunnen bedenken dat een enkeling het in zijn of haar hoofd heeft durven te halen brand te stichten. Het onderzoek hiernaar loopt nog en eventuele daders zullen keihard worden aangepakt.

Brandslangen
De volgende vragen die dan rijzen, betreffen het blussen van de brand die ontstaat. In het stadion waren brandslangen aanwezig, maar op het moment dat die gebruikt moesten gaan worden, weigerden die dienst. Er was sprake van een software probleem waardoor er geen waterdruk ontstond. De partij die voor ons het onderhoud verricht, heeft dit geconstateerd. Morgen komt de leverancier om dit probleem te verhelpen en de brandweer zal later op de dag een en ander testen.

Er is ook veel gezegd over de emmers met water die langs het veld klaar stonden. Die waren daar preventief geplaatst om papier eventueel nat te maken om brandhaarden in de kiem te smoren. Het beeld is nu ontstaan dat deze emmers water als blusmateriaal zou hebben gediend, maar dat is niet zo. Daarvoor waren de brandslangen beschikbaar. Toen die dienst weigerde is het water uiteraard aangegrepen om acuut op de ontstane situatie te reageren.

Inspecties
De logische vraag die dan wordt gesteld, is of dit niet wordt getest. Doorlopend wordt Euroborg aan inspecties onderworpen, vinden er testen plaatsen en worden er oefeningen gehouden. Wij zijn in het bezit van een veiligheidsverklaring van de KNVB van 7 april jongstleden. Hierin stelt de voetbalbond dat FC Groningen voldoet aan alle eisen en dat is ook nodig in het kader van de licentieverstrekking. De veiligheidseisen worden bovendien gecheckt door politie, brandweer en GHOR (de gemeenschappelijke geneeskundige diensten) én FC Groningen. Het betekent expliciet dat wij in de aanloop naar de wedstrijd van afgelopen zondag voldeden aan de veiligheidsvoorschriften.

Deuren
Dan is er sprake van deuren die al dan niet geopend zouden kunnen worden. In geval van calamiteiten kunnen de segmentdeuren tussen de diverse tribunes worden weggeklapt, waardoor er vrij over de gehele omloop van het stadion kan worden bewogen. Er waren geen mankementen aan deze deuren of blokkades. Voordat de nooddeuren werden geopend was er overleg nodig in de commandokamer alvorens de beslissing kon worden genomen deze deuren te openen. Hetgeen ook is gebeurd. De nooddeur die aanwezig is op de tweede ring werkt op basis van een kastje dat moet worden ingetikt, waarna de nooddeur na één minuut openging. Die tijd is nodig om daar waar nodig, bijvoorbeeld in het geval van inbraak de toegang alsnog af te grendelen.

T-shirts
Veel mensen vinden dat door de speciale T-shirts die in omloop waren gebracht, de toon voor de wedstrijd op scherp is gezet en heeft geleid tot een escalatie. Het is voor ons echter onmogelijk om 20.000 mensen bij binnenkomst te controleren op te dragen kleding. Zouden we hiertegen wel optreden, dan – zo was onze verwachting – had dit juist tot irritatie en escalatie geleid.

Voor woensdag willen wij duidelijk stellen dat het dragen van dergelijke T-shirts niet gewenst is en zeer ongepast. Wij hopen dat het gezonde verstand zegeviert. Wij willen met elkaar zo snel mogelijk terug naar de uitstraling die de club had vóór afgelopen zondag. Mede daarom laten wij voor de wedstrijd van woensdag 20.000 T-shirts maken met de opdruk ‘Fun Only’ en wij zullen deze T-shirts uitreiken bij binnenkomst in het stadion. Omdat dit bij de toegang enige vertraging kan geven, roepen wij het publiek nu al op vroeger naar Euroborg te komen.

Bron: FC Groningen
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl