Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Meer duidelijkheid in uitwedstrijdenbeleid 3 augustus 2007
In de afgelopen zomerperiode zijn de Supportersvereniging en FC Groningen met elkaar om de tafel gaan zitten om te kijken hoe het uitwedstrijdbezoek prettiger en overzichtelijker kan worden voor de supporters.

Voor de supporters zal dit beleid meer duidelijkheid geven en zal er n lijn ontstaan. De vele verschillende regelingen zijn hierdoor verleden tijd. De besprekingen tussen de Supportersvereniging en FC Groningen hebben een gezamenlijk beleid opgeleverd. De steeds verschillende regelingen zoals deze vorig seizoen bestonden zijn hierdoor verleden tijd. Bovendien is de hele filosofie achter het nieuwe beleid, dat de vervoersregelingen voor FC Groningen-supporters in de nabije toekomst soepeler gaan worden. FC Groningen en de Supportersvereniging kunnen zich met het nieuwe beleid in het achterhoofd tijdens vooroverleggen harder maken voor de meereizende groep supporters en dat moet in de toekomst ook versoepeling van de vervoersregelingen tot gevolg hebben.

Doordat iedereen die de wedstrijd bezoekt is ingeschreven, is bij de lokale driehoek van de ontvangende club bekend wie er, als FC Groningen-supporter, meereist. De club en de Supportersvereniging zijn verantwoordelijk voor deze supporters. Hiermee hoopt FC Groningen en de Supportersvereniging in de toekomst de verplichte buscombi's te beperken en te streven naar meer 'vrij vervoer'-wedstrijden. Spreek je buurman of buurvrouw dus aan wanneer hij of zij ongewenst gedrag vertoont, zodat FC Groningen en de Supportersvereniging een sterke onderhandelingspositie hebben tijdens vooroverleggen.

Kaartverkoop via Ticketbox
Wat houdt het nieuwe beleid concreet voor de supporters in? Beide partijen hebben afgesproken dat de verkoop van toegangsbewijzen voor uitwedstrijden naast de gebruikelijke voorverkoopavond door de Supportersvereniging in het Supportershome - uitsluitend via de Ticketbox zal gaan verlopen. En plek dus waar je altijd een kaart kunt halen. Aan de kassa's bij het stadion van de ontvangende club en bij de Supportersbalie van FC Groningen zal geen kaartverkoop meer plaats vinden. Vooral dat laatste verkooppunt was vaak lastig voor mensen die buiten de stad Groningen wonen. Zo is het voor iedereen duidelijk waar men een kaartje kan kopen voor een uitwedstrijd en kan iedereen een kaart kopen bij een TicketBox die hem of haar het beste uitkomt. Voor de voorverkoop van een uitwedstrijd zal starten bij de TicketBox zal de voor die wedstrijd geldende vervoersregeling worden gecommuniceerd op de sites van FC Groningen en de Supportersvereniging. Wanneer daar aanleiding toe is kan de lokale driehoek van de te bezoeken gemeente, de vervoersregeling nog wel wijzigen. Hier hebben FC Groningen en de Supportersvereniging geen invloed op.

Digitale foto
Iedereen die een uitwedstrijd wil bezoeken dient aangemeld te zijn bij FC Groningen, zoals dat voor een groot gedeelte van de uitwedstrijden de vorige seizoenen ook al gold. De aanmelding dient persoonlijk en eenmalig te gebeuren bij de Supportersbalie van FC Groningen. Deze aanmelding brengt geen kosten met zich mee. Men maakt bij de Supportersbalie een digitale foto van de supporter en koppelt deze aan de seizoenkaart of clubkaart. Het meenemen van de (Seizoen)ClubCard op eigen naam en geldige legitimatie is bij deze handeling verplicht. Dat is alles. De persoon die zich aanmeldt dient de houder te zijn van deze kaart. Bovenstaande geldt dus alleen voor diegenen die zich nog niet hebben aangemeld. Voor de supporters die zich de afgelopen seizoenen al hebben aangemeld verandert er niks. De aanmelding van de vorige seizoenen blijft geldig.

Vooroverleg
De Supportersvereniging zal voortaan bij elk vooroverleg met betrekking tot een uitwedstrijd aanwezig zijn. Samen met FC Groningen reist zij af naar de ontvangende club voor een gesprek met de club en lokale driehoek. Tijdens dit overleg wordt onder meer bepaald welke vervoersregeling er zal gelden voor de FC Groningen-supporters. Doordat de Supportersvereniging een vertegenwoordiger afvaardigt, kan zij inspraak krijgen in de vervoersregeling. Op deze manier valt de gekozen regeling te verantwoorden naar de achterban. Onder de optie 'Kaartverkoop Uitwedstrijden' op de site van FC Groningen wordt de verkoopprocedure en de mogelijke regelingen toegelicht.

Beide partijen zullen in het komende seizoen bij de lokale driehoeken inzetten op zo soepel mogelijke regelingen en het streven is om zoveel mogelijk wedstrijden op eigen vervoer te krijgen en anders eventueel met een omwisselpunt onderweg. Het uiteindelijke besluit ligt altijd bij de lokale driehoek van de ontvangende club. FC Groningen en de Supportersvereniging hebben goede hoop op een positieve uitwerking van het beleid. Het zal bij sommige wedstrijden misschien nog niet dit seizoen leiden tot een soepelere regeling, maar vanuit Groningen zullen de partijen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat lokale driehoeken ook vertrouwen hebben in het uitwedstrijdenbeleid van FC Groningen.

FC Groningen en de Supportersvereniging zijn blij dat ze tot dit gezamenlijke beleid zijn gekomen en hopen dat supporters het komende seizoen met veel plezier massaal de uitwedstrijden van FC Groningen zullen bezoeken.

Bron: FC Groningen en Supportersvereniging FC Groningen
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl