Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Stichting FC Groningen Museum opgericht 18 juni 2007
Afgelopen zaterdag, 16 juni 2007, is de Stichting FC Groningen Museum opgericht. Deze stichting is in het leven geroepen om de geschiedenis van FC Groningen vast te leggen en te documenteren en ervoor te zorgen dat de historie van de club voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk wordt.
De oprichtingsdatum van de stichting valt niet geheel toevallig samen met de oprichtingsdatum van FC Groningen, dat precies 36 jaar eerder werd opgericht en afgelopen zaterdag dus haar verjaardag vierde. Ten kantore van De Haan Advocaten en Notarissen werd even na negen uur 's ochtends door de vijf leden van het oprichtingsbestuur de akte getekend voor de oprichting van de Stichting FC Groningen Museum. Het oprichtingbestuur wordt gevormd door de initiatiefnemers Erik Baar, Peter Brouwer, Bas Kammenga, Roger Stinissen en Nico Swart. Allen al jarenlang supporter van de groen-witte FC.


Afgelopen zaterdagochtend bij de notaris, die met
zijn handtekening de oprichting van de stichting bekrachtigt.

De formele doelstelling van de stichting luidt: "De historie van de voetbalclub FC Groningen (en GVAV) in woord, beeld en goederen te completeren, actueel te houden en toegankelijk te maken en daarbij dienstverlenend op te treden richting media, onderzoekers, supportersvereniging(en) en FC Groningen zelf in het verstrekken van informatie, nieuws en beeld- en geluidmateriaal, alsmede het promoten van FC Groningen en het bijdragen aan de bekendheid en de historie van de voetbalclub bij het publiek."

Hoewel de stichting geheel onafhankelijk is, bestaat er natuurlijk wel een warme band en een goede samenwerking met de club. Het mag dan ook geen verrassing heten dat het comité van aanbeveling bestaat uit de trojka Jans, Nijland en Zijp, respectievelijk trainer, directeur en voorzitter van FC Groningen. De stichting zal haar werkzaamheden geheel financieren door fondsenwerving en sponsoring. Op de website zullen de sponsorende partijen een vermelding krijgen als dank voor de steun.


Als dank voor zijn tijd op zaterdagochtend ontvangt de notaris
twee boeken over FC Groningen en het Oosterpark

De afgelopen jaren zijn diverse archieven verworven, waaronder het omvangrijke archief van de Supportersvereniging FC Groningen dat de basis vormde van het standaardwerk "25 jaar FC Groningen" uit 1996. Dit archief beslaat krantenartikelen vanaf 1926 en fotomateriaal van de laatste drie decennia van de vorige eeuw.

De stichting heeft voor de doelstelling "het aan een zo breed mogelijk publiek openbaar maken van het materiaal en dit catalogiseren en actueel houden" een aanzet gegeven in de vorm van een website (www.fcgmuseum.nl), waarop bezoekers informatie kunnen vinden over het museum en men een steeds groter wordend digitaal archief over FC Groningen zal kunnen raadplegen.

Bron: Stichting FC Groningen Museum
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl