Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Samenwerking SV en Algemeen Belang 11 januari 2007
Leden van de Supportersverengiging FC Groningen kunnen nu tot hun uitvaart begeleid worden door hun club. Algemeen Belang Groningen, uitvaartverzorger en -verzekeraar, is namelijk een driejarige sponsorovereenkomst aangegaan met de vereniging. Op het eerste oog een bijzonder combinatie, maar gezien de belangen en uitgangspunten van beide partijen is de samenwerking eigenlijk voor de hand liggend.

Gisteren tekenden beide partijen de overeenkomst, waarmee ze aangeven de komende drie jaar met elkaar samen te willen werken. Algemeen Belang is geen onbekende bij FC Groningen. Het bedrijf is namelijk al jarenlang sponsor bij de club. De samenwerking met de Supportersvereniging kan dan ook rekenen op de steun en het vertrouwen van de directie van FC Groningen.

De samenwerking past prima bij de doelstellingen die de Supportersvereniging heeft geformuleerd. Naast het opkomen van de belangen van supporters en het ondersteunen van FC Groningen, wil de vereniging ook graag midden in de samenleving staan en haar leden laten profiteren van op maat gesneden aanbiedingen. Al eerder werd er bijvoorbeeld een samenwerking gezocht met zorgverzekeraar Menzis op het gebied van een goede collectieve ziektekostenverzekering voor de leden van de vereniging en daar is nu de samenwerking met de uitvaartverzorger en –verzekeraar Algemeen Belang bijgekomen.


Ook Algemeen Belang wil deel uitmaken van de gemeenschap in haar werkgebied, mede vanuit de opvatting dat iedereen een kwalitatief goede uitvaartverzekering zou moeten hebben. Dit legt een stevige basis onder de afspraken tussen beide partijen. Naast een vast jaarlijks sponsorbedrag zal Algemeen Belang extra sponsorgeld betalen op basis van nieuw af te sluiten uitvaartverzekeringen. Bovendien zullen alle leden van de Supportersvereniging een scherp, maar vooral een goed persoonlijk aanbod krijgen voor een uitvaartverzekering.

Algemeen Belang is een zelfstandige en regionaal werkende uitvaartverzorger- en verzekeraar. Algemeen Belang is in grootte de tiende natura-uitvaartverzekeraar in Nederland en heeft ruim 35.000 polissen lopen. Er zijn vergevorderde plannen om te komen tot de oprichting van een eigen crematorium in de stad Groningen alsmede het aanleggen van een natuurbegraafplaats in de provincie.

De Supportersvereniging FC Groningen heeft op dit moment ruim 3.300 leden en wil er graag nieuwe leden bij. Door de samenwerking te zoeken met voor leden interessante partijen wil de vereniging een steeds groter totaalpakket kunnen aanbieden aan haar leden, waardoor het aantrekkelijker wordt om lid te worden én te blijven.

Bron: Supportersvereniging FC Groningen, Algemeen Belang
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl