Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Maandag: ALV Supportersvereniging + forum 22 oktober 2010
Aanstaande maandag 25 oktober om 19.30 uur wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het Supportershome. Het afgelopen verenigingsjaar zal uitgebreid besproken worden en er worden toekomstige aangekondigd. Zo zal voorzitter John Schurer op de vergadering een bijzondere primeur bekendmaken. Na afloop is er zoals gewoonlijk een forum. Het bestuur van de vereniging hecht er veel waarde aan, dat zoveel mogelijk leden zich laten zien en horen.

Uiteindelijk bepalen namelijk de leden wat er wel en wat er niet gebeurt binnen de vereniging. Leden kunnen zich op de avond laten informeren, hun mening verkondigen en als klankbord dienen voor het bestuur.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2009
4. Jaarverslag seizoen 2009-2010
5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Beleidsplan 2010-2015
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering, zo rond de klok van 21.00 uur, wordt er weer een forum gehouden over het wel en wee bij FC Groningen. Gasten zijn algemeen directeur Hans Nijland, trainer Pieter Huistra en speler Tom Hiariej. Tijdens het forum zullen de deelnemers aan het forum uitgebreid in gaan op vragen uit het publiek. Dit kunnen dus ook jouw vragen zijn.

Dus noteer maandag 25 oktober in je agenda. Als lid van de Supportersvereniging FC Groningen kun je op de Algemene Ledenvergadering je stem laten horen. Een belangrijke stem!

Bron: Supportersvereniging FC Groningen
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl