Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Verslag vergadering klankbordgroep d.d. 1 juli 2010 15 juli 2010
Vorige week donderdag is de klankbordgroep weer bijeengekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken. Hieronder volgt een verslag van de bijeenkomst.

Opening
Jaap Kruizenga opent de vergadering en heet John Schurer van harte welkom. Als voorzitter van de Supportersvereniging heeft Schurer aangegeven zijn gezicht zoveel mogelijk te willen laten zien bij activiteiten, die gericht zijn op supporterszaken. In die hoedanigheid is hij aanwezig bij deze vergadering van de Klankbordgroep. Schurer zal geen zitting nemen in de Klankbordgroep.

Mededelingen
Jaap Kruizenga geeft aan dat het ingebrachte punt 'financiële zaken' niet op de agenda terecht is gekomen. Reden hiervoor is dat de club pas tijdens de persdag openheid van zaken geeft en niet op de muziek wil vooruitlopen om te voorkomen dat eventuele cijfers nu een eigen leven gaan leiden. Daarnaast acht de clubleiding de bijeenkomst van de Klankbordgroep niet het podium om dieper in te gaan op de financiële situatie bij de club. Hans Nijland voegt hieraan toe dat belangstellenden het jaarverslag, zoals dit door FC Groningen gedeponeerd dient te worden bij de Kamer van Koophandel, kunnen opvragen bij de KvK. Uit de vergadering komt vervolgens de gedachte een toelichting te geven op de algemene geldstromen van een club bij een van de volgende bijeenkomsten.

Actiepunten
De actiepunten uit het vorige overleg van 4 februari 2010 worden besproken. Er is door de Supportersvereniging opnieuw aandacht geschonken aan het gebruik van de lift vanuit de parkeergarage naar de omloop en omgekeerd. Vanuit de Rolly-Side werd aangegeven dat de mindervalide supporters vaak lang en onnodig moeten wachten omdat deze lift ook wordt gebruikt door supporters die in staat zijn om de trap te gebruiken. Een medewerker van FC Groningen zal bij de entree van de lift mensen erop te wijzen de trappen te gebruiken indien dit fysiek mogelijk is. Dit lijkt sterk te zijn verbeterd.

In het vorige overleg is gesproken over het mogelijk plaatsen van borstwering op de omloop achter de bovenste rij stoelen van de eerste ring, zodat de mensen die daar zitten niet in de rug worden gehinderd of overlast hebben van met consumpties morsend publiek. Het plaatsen van borstwering is met name vanuit veiligheidsvoorschriften een zeer lastig te realiseren verhaal. Er is een voorstel bedacht voor een fysiek toezicht en om mensen persoonlijk erop aan te spreken dat het staan op de omloop direct achter de bovenste rij stoelen niet gewenst is. Om die reden zal op de omloop – met uitzondering van de Noordtribune (dit vanwege het bijzondere karakter van dit tribunegedeelte) – een duidelijk zichtbare streep worden getrokken op de grond ter hoogte van de pilaren.

FC Groningen zal dit vanaf twee weken voor de start van de competitie gaan communiceren via haar website en tijdens wedstrijden zal de stadionspeaker hiervoor tevens aandacht vragen. Bovendien zal het publiek er tijdens de wedstrijden op worden aangesproken.

Actie FC Groningen: zichtbare streep plaatsen op de omloop en communiceren via website en stadionspeaker en het publiek tijdens de wedstrijden erop aanspreken.

Het enige agendapunt van de vorige bijeenkomst betrof de relatie tussen spelers en staf enerzijds en het publiek anderzijds. De selectie en staf zal regelmatig worden bijgesproken over zaken die spelen onder de supporters om op die manier nog meer tot wederzijds begrip te komen. Paul Zweverink zal in zijn nieuwe rol gezamenlijk met de club hiernaar kijken.

Zweverink geeft aan dat hij na de hectische en uiteindelijk in een teleurstellende nederlaag geëindigde uitwedstrijd tegen Heracles Almelo bij terugkomst bij het stadion contact heeft gehad met aanvoerder Koen van de Laak. Supporters hadden zich bij terugkomst verzameld bij Euroborg om hun steunbetuiging te uiten na het sneue verlies in Almelo. Zweverink constateerde echter dat de spelers nagenoeg direct hun auto’s opzochten, zonder contact te hebben met de supporters. Hij sprak hierover zijn verbazing uit. Van de Laak verklaarde dat de spelers net zo teleurgesteld waren, maar zich niet goed een houding wisten aan te nemen.

Actie Paul Zweverink: Zweverink zal in de toekomst over genoemde zaken overleg hebben met de spelersraad, de aanvoerder en/of trainer.

Daarnaast kwam in de vorige bijeenkomst de muziekkeuze aan de orde. Om de sfeer in het stadion in de aanloop naar de aftrap te verhogen werd bedacht dat aan het einde van de warming up een muzieknummer zou worden gedraaid, uitgezocht door één van de spelers. Hiermee is gestart, maar na een paar keer is dit idee een te vroege dood gestorven. Dit kwam mede doordat de uitgekozen speler op het laatste moment geblesseerd moest afhaken en het nummer dus niet van toepassing was en muziekkeuzes te laat werden aangeleverd. Het idee wordt voor het nieuwe seizoen weer opgepakt.

Daarnaast wordt geopperd een moderne versie te laten maken van het clublied ‘Laat ons weer eens juichen’. Door een meer eigentijds geluid is de kans groter dat het massaler wordt meegezongen voor de aftrap van de wedstrijd.

Actie FC Groningen: Aan het begin van het seizoen zal een lijst met muzieknummers van alle selectiespelers worden verzameld, zodat het klaar ligt.

Moderne versie laten maken van het clublied 'Laat ons weer eens juichen'.

De muziekkeuze wordt genoemd als belangrijk onderdeel in de aanloop naar de wedstrijd. Probleem is echter dat met 20.000 mensen op de tribunes er nooit tot een eenduidige keuze kan worden gekomen. Vanuit de diverse geledingen zullen daarom 5 nummers worden aangeleverd waaruit geput kan worden.

Actie vertegenwoordigers tribunes: Muzieklijst met vijf nummers samenstellen.

Oefenwedstrijden
Een deel van de supporters zou graag zien dat er in het voorbereidingsprogramma van FC Groningen een wedstrijd in het buitenland wordt gespeeld tegen een leuke club in een omringend land, goed te bereizen voor supporters. Het toernooi in Portugal dit jaar is aansprekend, maar te ver om de FC-selectie met een goede, grote groep supporters achterna te reizen, zo wordt gesteld. Ook wordt ingebracht dat er voorheen in het Stadion Oosterpark met regelmaat een wedstrijd werd gespeeld tegen een aansprekende tegenstander en of dit ook weer een optie kan zijn in Euroborg. Hans Nijland geeft aan dat het vooral ook moet passen in de planning van de technische staf, die is leidend voor een optimale opbouw van de voorbereiding naar een nieuw seizoen toe. De club zal het zeker meenemen in de overwegingen.

Een wedstrijd in Euroborg voor aanvang van het seizoen is vooral financieel lastig haalbaar. De kosten zijn enorm en het valt niet mee om clubs te strikken. Ook een jaarlijks terugkerend toernooi met verenigingen die de groen-witte clubkleuren dragen – een ander geopperd idee – loopt stuk op de kosten. Het valt ook niet mee om dit elk jaar weer opnieuw in te plannen. Zeker als je Europees voetbal haalt, heb je met een andere planning in de voorbereiding te maken. Nijland geeft ook als voorbeeld de gemaakte afspraken rond de transfer van Marcus Berg over een oefenwedstrijd tegen HSV. Beide clubs kunnen maar niet komen tot een geschikte datum. Nu zit in de koker dat we HSV in de winterstop naar Nederland willen zien te halen in het kader van vijf jaar Euroborg.

Actie FC Groningen: Kijken naar mogelijkheden van aantrekkelijke tegenstander in de voorbereiding in het buitenland op goede reisafstand. (Inmiddels is bekend dat FC Groningen op zaterdag 31 juli in Duitsland speelt tegen RW Oberhausen en op zondag 5 september tegen KV Mechelen in België)

Opgemerkt wordt dat de prijzen van voor oefenwedstrijden met 9 euro aan de hoge kant is. Jaap Kruizenga geeft aan dat de amateurclub, waar de wedstrijd wordt gespeeld, de prijzen vaststelt. Aan de ene kant dienen de amateurclubs uit de kosten te komen en aan de andere kant hopen ze ook de clubkas te spekken voor het seizoen met onder meer kantine-opbrengsten. Niettemin zal FC Groningen het prijsbeleid voor oefenwedstrijden in de gaten houden en clubs hierin adviseren.

Actie FC Groningen: prijsbeleid, zeker ook bij oefenwedstrijden, in de gaten houden.

Cultuurmanifest
Een deel van de supporters acht het wenselijk een cultuurmanifest op te stellen. Waar staat de FC voor? Wat zijn de kernwaarden van de club? Wat is de identiteit van FC Groningen? Kortom: vastleggen welke zaken altijd zouden moeten terugkeren in het beleid van FC Groningen, ongeacht wie de club leidt. Er worden voorbeelden gegeven van NAC Breda en Feyenoord. De aanwezigen vinden dit een goed uitgangspunt, waarbij Nijland overigens aangeeft dat veel zaken al vastliggen in de beleidsplannen van de club. Voorgesteld wordt om diegene die zich hiertoe geroepen voelen aan de slag te laten gaan om met een conceptvoorstel richting FC Groningen te komen. Tjarco Reitsma en Nico Swart werpen zich hiervoor direct op. Paul Zweverink zegt hierin te willen meedenken.

Actie vertegenwoordigers supportersverenigingen: werkgroep formeren en concept lanceren voor cultuurmanifest FC Groningen.

Wijze van kaartverkoop
Jaap Kruizenga geeft een toelichting op een actie die FC Groningen heeft ondernomen richting de overige Eredivisieclubs. Hen is per brief gevraagd om al voor het seizoen afstand te doen van een deel van de capaciteit van het gastenvak, de vakken OO en PP (575 plaatsen). Slechts in een paar gevallen (met name Ajax, Feyenoord en sc Heerenveen) wordt waarschijnlijk de volledige capaciteit (1.100) benut. FC Groningen ‘beloont’ de clubs die op voorhand afstand doen van een deel, door de supporters die in het gastenvak plaatsnemen een gratis toegangskaart te verstrekken voor dit vak. Voordeel voor FC Groningen is in dit geval dat de club al veel eerder de kaarten voor de vakken OO en PP kan verkopen via de vrije verkoop, zonder verplichtingen. FC Groningen wil in Euroborg toe naar een situatie waarbij er geen beperkingen meer gelden voor de kaartverkoop. FC Groningen wacht nog op antwoord van de Eredivisieclubs, maar heeft vooruitlopend hierop er al wel voor gezorgd dat het veiligheidsnet dat over het totale gastenvak is gespannen, gedeeltelijk kan worden weggehaald op het moment dat in OO en PP supporters van FC Groningen plaatsnemen. Dit geeft een duidelijke verbetering van het zicht op het veld, waarmee de plaatsen aanzienlijk aantrekkelijker worden. De aanwezigen reageren zeer positief op dit initiatief van de club.

Aankleding stadion
Vastgesteld wordt dat met de aankleding van het stadion vorderingen zijn gemaakt en dat op de Noordtribune de eerste resultaten reeds zichtbaar zijn. De afbeeldingen op de zogenaamde rookschotten worden als een aanzienlijke verbetering beschouwd en de vraag is dan ook of dit in de rest van het stadion een vervolg krijgt. FC Groningen moet de kosten hiervoor nog in kaart brengen, maar het stemt de club tot tevredenheid dat er positief wordt gereageerd en dat er waardering is voor de eerste foto’s. De mening is dat de lijn van zwart-wit foto’s doorgetrokken kan worden. Tevens is toegezegd dat het stadswapen en/of de provincievlag van Groningen en het logo van de FC op de deurtjes langs het veld worden aangebracht.

Rondvraag
Er wordt geïnformeerd naar de ervaringen met het opwaarderen van de seizoenkaart voor de bekerwedstrijd tegen NEC. Jepko van Roon geeft aan dat het systeem via internet heel goed liep, maar dat je via TicketBox een voucher meekreeg en mensen in de veronderstelling waren dat dit hun nieuwe entreeticket was, terwijl het dus de bedoeling was de seizoenkaart gewoon mee te brengen.

Uit de vergadering komt ook de vraag of er nog gedacht wordt aan naamgeving van de tribunes naar clubiconen. Hierop wordt nog geen eenduidig antwoord gegeven.

Gemeld wordt dat diverse supportersverenigingen van FC Groningen en Paul Zweverink in gesprek gaan om te komen tot verbeteringen op diverse gebieden. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan een apart kopje voor supportersnieuws op de website, die een vernieuwing zal ondergaan.

Sluiting vergadering

Bron: FC Groningen
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl