Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Maandag: ALV Supportersvereniging + forum 22 oktober 2009
Aanstaande maandag 26 oktober 2009 om 19.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging plaats in het Supportershome. Het verenigingsjaar wordt besproken en het bestuur geeft uitleg over diverse zaken. Bovendien wordt er afscheid genomen van een aantal bestuursleden, waaronder voorzitter Roger Stinissen. Daarna vindt een forum plaats met Hans Nijland, Henk Veldmate, Ron Jans en Koen van de Laak. Komt allen!
Het bestuur van de vereniging hoopt op een hoge opkomst, want het is belangrijk dat de leden bij dit soort gelegenheden zich laten zien en horen.


De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2008
4. Jaarverslag seizoen 2008-2009
5. Financieel jaarverslag, begroting en contributie
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering, zo rond de klok van 21.00 uur, wordt er zoals gezegd een forum gehouden over het wel en wee bij FC Groningen. Gasten zijn algemeen directeur Hans Nijland, manager technische zaken Henk Veldmate, trainer Ron Jans en speler Koen van de Laak. Tijdens het forum zullen de deelnemers aan het forum uitgebreid ingaan op vragen uit het publiek. Dit kunnen dus ook jouw vragen zijn.

Heb jij een duidelijke mening over de opstelling van FC Groningen of over het beleid van de FC of wil je iets anders kwijt? Dan is daar op het forum in het Supportershome alle gelegenheid voor. Tot ziens dus op aanstaande maandag in het Supportershome.

Bron: Supportersvereniging FC Groningen
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl