Forum | Prikbord | Info | Links
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Nieuwsarchief
Verslag vergadering klankbordgroep d.d. 15 oktober 2009 20 oktober 2009
Afgelopen donderdag 15 oktober 2009 is in Euroborg de eerste bijeenkomst geweest van de klankbordgroep van FC Groningen. Op de website van FC Groningen zijn inmiddels de notulen van deze vergadering terug te vinden.

1) Opening

2) Mededelingen
Er is een journalist van het FC Journaal aanwezig. In de december-editie komt van deze vergadering een verslag. Daarnaast zullen de leden van de klankbordgroep middels een foto op de site en in de krant nader voorgesteld worden.

Bewaking cultuur

3a) Relatie tussen club – supporters
Door de vertegenwoordigers van GF, Supportersvereniging en Noord wordt aangegeven dat er voor hun gevoel een kloof is ontstaan tussen de beleving vanuit de supporters en club. Men voelt een mate van betutteling.

Ook wordt er vanuit deze groeperingen beaamd dat de beleving op de tribunes minder is en dat dit bijvoorbeeld te maken heeft met de zekere zesde plaats waardoor de spanning in de tweede seizoenshelft minimaal was. Er wordt aangegeven dat er ‘incidenten’ nodig zijn, bijvoorbeeld arbitraire beslissingen, waardoor een bepaalde sfeer in het stadion wordt opgeroepen. Om tot een optimale FC-sfeer te komen, is een goede interactie tussen spelers/staf en publiek een cruciale factor. Deze wordt op dit moment niet als zodanig ervaren.

De vertegenwoordigers van de andere verenigingen en tribunes geven aan dat ze wel merken dat de sfeer minder wordt, maar de zogenoemde betutteling niet ervaren. Wel maken zij zich zorgen over de eerder genoemde interactie tussen spelers/staf en publiek.

Afspraak: Er is afgesproken dat bij een volgend overleg er een vertegenwoordiging van de spelers en Ron Jans aanschuift om verder te spreken over de interactie tussen spelers/staf en publiek.

3b) Aankleding stadion
Vanuit de Noordtribune wordt aangegeven, dit wordt door een ieder beaamd, dat het stadion prachtig is maar dat op de omloop en in het trappenhuis een FC Groningen uitstraling ontbreekt. Een ieder wil graag de historie terug zien op de omloop en in de trappenhuizen.

Afspraak: Afgesproken is dat de vertegenwoordigers via hun achterban met voorstellen komen om de omloop en de trappenhuizen aan te kleden. Daarnaast doen we via dit verslag een oproep aan een ieder , met ideeën over deze aankleding, om uiterlijk maandag 26 oktober 2009 een voorstel te doen via http://www.fcgroningen.nl/home/contact/klankbordgroep/. Aan de hand van deze ideeën wordt een werkgroep samengesteld met als doel zo snel mogelijk tot de juiste aankleding te komen.


Toegang stadion

3c) Entree mindervalide supporters (MIVA)
Vanuit de Rolly-Side wordt aangegeven dat onze mindervalide supporters vaak lang en onnodig moeten wachten om middels de lift (bij het Supportershome) vanuit de parkeergarage naar de omloop te komen en vice versa. Vaak wordt deze lift door supporters gebruikt die in staat zijn om de trap te gebruiken.

Afspraak: Zowel de Supportersvereniging als FC Groningen zullen actief communiceren dat de lift bestemd is voor mensen met een fysieke beperking.

Tevens wordt aangegeven dat steeds meer supporters moeite hebben door hun fysieke gesteldheid om de tweede ring te bereiken. Helaas is er geen lift die supporters naar de tweede ring kan brengen.

Afspraak: Supporters die om gezondheidsredenen moeite hebben de tweede ring te bereiken kunnen tijdens de seizoenkaartverkoop periode een verzoek doen tot verplaatsing naar de eerste ring. Indien er plaatsen vrij komen worden personen met aanwijsbare gezondheidsproblemen met voorrang behandeld.

Door de Rolly-Side wordt aangegeven dat er achter de MIVA-tribune veel supporters staan. Bij bijvoorbeeld een doelpunt vliegen vanuit hen de etenswaar over de minder valide supporters. Dit wordt ook door veel supporters die op de bovenste rij van de eerste ring in de rest van het stadion als zeer storend ervaren.

Afspraak: FC Groningen gaat de mogelijkheden onderzoeken om hier een borstwering achter te maken.

3d) Doorstroom Ingang 1
Ondanks dat een ieder aangeeft dat de doorstroming behoorlijk verbeterd is ten opzichte van de eerste jaren in Euroborg zorgt de doorstroom bij Ingang 1 regelmatig voor frustratie bij supporters. De vertraging komt door de fouillering.

Afspraak: FC Groningen is sinds dit seizoen al meer steekproefsgewijs aan het fouilleren en zal dit daar waar mogelijk verder doorvoeren.

3e) Welke voorwerpen mogen mee het stadion in?
Het is voor veel supporters onduidelijk welke voorwerpen, bijvoorbeeld een paraplu, het stadion in mogen en welke niet.

Afspraak: FC Groningen publiceert deze maand een lijst met voorwerpen die niet het stadion in mogen.

4) Rondvraag
Ten aanzien van de communicatie met de klankbordgroep wordt afgesproken dat de agenda minimaal één week voor de vergadering op www.fcgroningen.nl komt.

5) Sluiting

Bron: FC Groningen
Printversie »
 

 
Webhosting: Flexwebhosting.nl